Klantwaardering 8,8 uit 10 / altijd scherp geprijsd / 30 jaar ervaring / 010-2680010

Het Nieuwe Werken

Het nieuwe werken: impact voor ergonomie

Wat wordt er verstaan onder Het Nieuwe Werken? Kortweg betekent dit dat men altijd en overal kan werken. Dankzij deze flexibiliteit beschikken kantoormedewerkers over vele mogelijkheden. Het Nieuwe Werken is ontstaan met name in de economische sector en wordt hedendaags als leidraad genomen bij HRM, architecten en ICT om voordeel te kunnen halen uit nieuwe mogelijkheden. Toch blijft de productiviteit en het welzijn van de werknemer centraal staan. Dit zijn ook de twee voornaamste doelen van de ergonomie.

Ontwikkeling van de architectuur

Het Nieuwe Werken betekende ook een verandering van de kantoorindeling. Kleine kantoren werden vervangen door open ruimtes. Dit had als bijkomstig voordeel een enorme kostenbesparing, aangezien er veel minder oppervlakte benodigd was voor de werknemers. De nieuwe kantoorconcepten gaven interieurontwerpers de kans om hun creativiteit tentoon te stellen met als doel een goede balans te vinden tussen communicatie en concentratie. Toch bleek deze herindeling averechts te werken: de geluidsoverlast en het gebrek aan privacy in de nieuwe kantooromgeving werkten juist belemmerend.

De laatste ontwikkeling  wat betreft de kantoorindeling is dan ook de creatie van verschillende ruimtes voor verschillende taken. De taak bepaalt het kantoor of het kantoor bepaalt de taak. Op deze manier ontstaat er een landschapskantoor met aparte ruimtes voor overleg, stilte/concentratie, vergaderingen, pauzes, et cetera. De nieuwe taak gerelateerde werkplekken voldoen aan de ergonomische vereisten en bieden meer bewegingsruimte voor werknemers zodat langdurig zitten tijdens de werkdag niet meer van toepassing is. Verschillende werkzaamheden in diverse werkruimtes biedt ook de mogelijkheid tot verschillende houdingen. Hier kan een ergonoom uitkomst bieden. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de ergonomie op microniveau (bureaustoelen en dergelijke), maar ook op macroniveau.

Toepassing HRM

Anytime anywhere werken wordt gezien als glijdende uren. Bij human resource management wordt deze flexibiliteit steeds verder toegepast. Als werknemers zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken, bevordert dit uiteraard hun motivatie en productiviteit. Het werken op een vaste plek op afstand behoort niet  meer tot de vereisten van een baan. Het is nu mogelijk om thuis of dichtbij huis te werken. Ook hier zitten weer vele voordelen aan: er is minder kantoorruimte nodig, er is minder tijdverlies door files en er is een betere coördinatie tussen werk en privé. Dit is bij satellietkantoren overduidelijk: werknemers werken in kleinere kantoren, dichter bij huis. De werkplekken kunnen aan de ergonomische vereisten voldoen. Voor huurpanden geldt dit ook, met als onderscheid dat de werkgever niet de eigenaar is. Thuiswerken is een uitzondering. Alle vormen van telewerken vallen namelijk onder het Koninklijk Besluit werken met beeldschermen. De werkgever blijft aansprakelijk voor de gezonde werkomgeving van zijn werknemers. Het recht op privacy van de werknemer staat hier tegenover. Dit voorkomt dat de werkgever de werkplek van de werknemer controleert. Een oplossing hiervoor is een afspraak in de arbeidsovereenkomst omtrent een jaarlijks bezoek van een preventieadviseur. Thuiswerk moet dus aan dezelfde voorwaarden voldoen als aan kantoorwerk. De ergonomie moet dit gat nog dichten.

Nieuwe Werken Canva Tiny - Het Nieuwe Werken

Mobiliteit

Het Nieuwe Werken bestaat alleen dankzij de snelle ontwikkelingen in de ICT. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op drie gebieden: de software, de apparatuur en de infrastructuur. Op het gebied van software is het niet meer noodzakelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten door de opkomst van programma’s zoals videoconferencing. Mobiele toestellen zoals tablets en smartphones worden veelvuldig en overal gebruikt. Infrastructuur: dankzij Wifi en mobiele data is contact op bijna elke plek mogelijk.  Data wordt door bedrijven vaak in de cloud opgeslagen, zodat alle werknemers deze data kunnen raadplegen waar ze ook zijn. Alle nieuwe technologieën kunnen de werk efficiëntie bevorderen, een belangrijke doelstelling van de ergonomie. Wanneer mobiele toestellen echter op een vaste plek worden gebruikt, vervallen de ergonomische voordelen uiteraard. De klassieke desktop met een groot scherm blijft bij langdurig computerwerk de beste oplossing. Tevens zouden er in flexibele ruimtes externe schermen en toetsenborden beschikbaar moeten zijn.

Technologie: Stress, Strain, Addiction en Invasion

Anytime anywhere werken heeft uiteraard ook valkuilen. Een steeds vaker voorkomend probleem is technostress : een werknemer kan dan niet meer op een verantwoorde manier omgaan met alle technologieën (coping). De concentratie van de werknemer wordt verstoord door een onveranderlijke overload aan informatie en communicatie (technostrain) wat kan leiden tot het niet volbrengen van een specifieke taak. Hierdoor ontstaat er een inefficiënte multitasking. Er zijn ook medewerkers die het niet kunnen laten om telkens updates te checken en  als het ware in een constante verbinding willen staan (technoaddiction). Het wordt ook heel gewoon om zakelijke mails thuis verder af te handelen of werknemers kunnen hun werkzaamheden mentaal niet loslaten als ze thuis zijn (technoinvasion). Hierdoor vervaagt dus de grens tussen werk en privé.

Inefficiency is het gevolg. Medewerkers ondervinden dikwijls niet alleen mentale, maar ook fysieke klachten. Om dit tegen te gaan, heeft de Franse IT sector een regel ingesteld die werknemers verbiedt om na 18 uur nog te bellen of te mailen. Ook Duitsland werkt aan een antistresswet.  Een aantal bedrijven maakt zelfs het mailen buiten werktijd onmogelijk. Communicatie en informatie moeten dus beheersbaar blijven. Om te profiteren van alle mogelijkheden omtrent Het Nieuwe Werken zijn efficiënt gebruik van de technologie en duidelijke afbakeningen wat betreft de taken doorslaggevend.

Cookies